یک فرد خوب همیشه در ذهن تو میماند
       یک فرد بهتر همیشه در رویای تو میماند
                                                                         
      اما یک فرد صادق همیشه در قلب تو میماند
                                                                                                 
                                                                                                   


  
جمعه 18 فروردین 1396 | 06:08 ب.ظ | CM()