تبلیغات
Life is strange...... - انسانیت

میزان انسانیت یک فرد از نحوه ی برخورد

او با دیگرانی که برای وی هیچ کاری نکرده اند

مشخص میشود

ایی لدرر#
  
چهارشنبه 11 بهمن 1396 | 05:28 ب.ظ | CM()