تبلیغات
Life is strange...... - ! انسانیت!
قولها.. "بی اعتبار"

‎حرفها.."ناخالص" 

‎عشقها.."پوشالی" 

‎محبتها.."قلابی"

‎خوبیها.."تظاهر" 

‎دیدارها.."تفاخر" 

‎صورتها.."پر رنگ" 

‎سیرتها.." بی رنگ" 

‎قضاوتها.."بدون عدل" 

‎و. . . 

‎در کدامین نقطه از انسانیت ایستاده ایم ؟ 

‎یادش بخیر ، روزی دروغگو دشمن 

خدابود  
سه شنبه 30 آبان 1396 | 06:34 ب.ظ | CM()