تبلیغات
Life is strange...... - ..... :)قسم به روزهای سخت در به دری

قسم به عشق های تلخ ضربدری

قسم به تمام عروس های ده ساله

قسم به دردهای زخم نا پدری

قسم به هرچه که در نبود تو نیست


قسم به سوال مبهمه،درد تو چیست؟


قسم به تمام سیگار های دود نشده


قسم به شعر های پر فروغه فروغ

قسم به همین محیط نیمه شلوغ


قسم به تمام پست های لایک نشده

قسم به اسم های مجازی و دروغ


قسم به انتظارهای شنیدن خبری


قسم به وهم و ترسه از جن و پری


قسم به تمام التماس ...  
سه شنبه 30 آبان 1396 | 06:21 ب.ظ | CM()