تبلیغات
Life is strange...... - خدا
  خدا
دوستش دارم بزرگیش را، 

سکوتش را، عظمتش را، اُبهتش را،

 تنهاییش را، حکمتش را، صبرش را،

 و بودنش عادتیست مثل نفس کشیدن!

 ♥♥♥♥ خــــــــدا را میگویم... ♥♥♥♥
  
سه شنبه 23 آبان 1396 | 03:31 ب.ظ | CM()