تبلیغات
Life is strange...... - پر توقع

از آدم های پر توقع فاصله بگیر

این ها مقیاست را بهم میزنند

و حرمت مهرت را میشکنند

چون آن ها حافظه ی ضعیفی 

دارند خوبی ها را زود

فراموش

میکنند

#محمود دولت آبادی


  
جمعه 31 شهریور 1396 | 11:39 ق.ظ | CM()