تبلیغات
Life is strange...... - نگرانی

آدم شاد آدمی نیست که هیچگونه نگرانی

ندارد....اون نگرانی دارد ولی نمی گذارد

نگرانی هایش شکستش

دهند

  
دوشنبه 27 شهریور 1396 | 12:08 ب.ظ | CM()