تبلیغات
Life is strange...... - دختر❖مـــــَـــن دُختَرَم!آنقـَــدر مِهربآن کِه نَدیده ای...


❖مــــــــَن دُختَرَم! بآ چِشمآنـی زیبآ و بَــــــرآق

❖مــــــــَن دُختَرَم! اَشکـ هآیی دآرَم بِه اَندآزه یِ دَریآ
وَ
حَرف هایی دآرَم گآهیـ بُزرگتَر اَز آسِمان

❖مــــــــَن دُختَرَم! بِه شِکلِ مـــــــآه وَ گآهی زیبآتَــــــر


❖مــــــــَن دُختَرَم! بآ قـــــــدی بُلَند وَ دُختَرآنِـــــــــه


❖مــــــــَن دُختَرَم! هَمآنی کِه تو بِهـِش میگیـ ضَعیفِه!!!!


❖مــــــــَن دُختَرَم! مَخلوقی عَزیـــز دَر نِگآهِ پَیامبَر (ص)  
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | 02:20 ب.ظ | CM()