هیچوقت بخاطر مردمان 


تغییر نکن


این جماعت هر روز


تو را جور دیگری


می خواهند


  
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | 02:20 ب.ظ | CM()