تبلیغات
Life is strange...... - عوضی بودن:|
خوبیه عوضی بودن اینه که...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

عوضی بودن خوبى داره؟
بازى کردن با احساساتِ دیگران خوبیم داره مگه؟؟؟
اومدى این پایین دنبالِ خوبیه عوضی بودن میگردى که چى؟ میخواى عوضی بِشى؟؟؟
تو انسانى؟؟؟؟ تو وجدان دارى؟ از عاقبتت نمیترسى؟:| :| :| :| 


  
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | 12:34 ب.ظ | CM()